fbpx
Scoli Verzi ROGBC

București, Iași și Cluj Napoca, în topul orașelor din România privind certificarea Școlilor Verzi

“Şcoli Verzi” este un program la nivel naţional destinat învǎţǎmântului inteligent şi sǎnǎtos din România care are ca obiectiv principal creşterea considerabilǎ a calitǎţii vieţii copiilor prin sustenabilitate.

În acest moment, nu mai puţin de 14 şcoli aşteaptǎ certificarea oferitǎ de Romanian Green Council Romania, un organism independent cu drepturi depline în acest sens.

Programul de certificare include 7 categorii principale:

  1. Conservarea resurselor prin economie circularǎ

Economia circulară este un model de producție și consum care implică partajarea, reutilizarea, repararea, renovarea și reciclarea materialelor și produselor existente cât mai mult posibil. În acest fel, ciclul de viață al produselor este mult extins.

Copiii vor fi învǎţaţi despre reducerea la minimum a deşeurilor, colectarea separatǎ, compost şi eliminarea pe cât posibil a plasticului.

Atunci când un produs ajunge la etapa finalǎ a duratei de viaţǎ, materialele sale componente sunt reciclate ori de câte ori este posibil. Astfel, se creeazǎ o valoare suplimentarǎ extrem de importantǎ.

2. Calitatea mediului interior

Designul „biofilic” este o modalitate inovativă de a concepe inteligent spaţiile în care copiii învăţă. Nevoia imperativǎ de natură este un element fundamental pentru dezvoltarea armonioasǎ atât fizică cât şi psihică.

Ventilaţia şi iluminatul natural sunt elemente cheie din Green Design, un concept care are ca scop o viaţǎ mult mai sǎnǎtoasǎ.

3. Performanţa energeticǎ

În 2018, în pachetul „Energie curată pentru toți europenii”, Uniunea Europeanǎ a stabilit un nou obiectiv de reducere a consumului de energie cu cel puțin 32,5 % până în 2030.

Programul Şcoli Verzi include o secţiune dedicatǎ informǎrii şi conştientizǎrii copiilor cu privire la reducerea consumului de energie atât la şcoalǎ, cât şi acasǎ sau în locurile publice.

Clǎdirile şcolilor se evalueazǎ riguros privind termoizolarea, se promoveazǎ sursele de energie regenerabilǎ şi se recalculeazǎ facturile în operare, acum cu o valoare mult mai micǎ.

4. Optimizare consumului de apǎ

Apa este o resursǎ limitatǎ care are nevoie de protecţie, prin urmare trebuie folositǎ în mod sustenabil.

Cu toate cǎ este prezentǎ în magazine, copii vor învǎţa cǎ apa nu este nepǎrat un produs comercial, ci mai degrabǎ un bun comun, extrem de valoros. Astfel, vechile obiecte sanitare se înlocuiesc cu unele noi, moderne, cu debit controlat, mult mai redus. Irigaţia prin picurare este soluţia optimǎ pentru udarea plantelor generând astfel economii de pânǎ la 70% de apǎ, dar şi de timp atât de preţios astǎzi.

5. Biodiversitate

Natura este cel mai puternic aliat al oamenilor împotriva schimbǎrilor climatice. Biodiversitatea prezentǎ în Şcolile Verzi promoveazǎ natura care va primi mai mult decât îi cerem zilnic.

Biodiversitatea este esenţialǎ pentru viaţǎ, natura furnizând hranǎ, medicamente, sǎnǎtate, materiale de construcţii, fiind în acelaşi timp un mijloc de recreere şi bunǎstare.

Din cauza intervenţiei necontrolate a oamenilor, natura pierde zilnic teren, sute de specii de animale şi plante dispar într-un ritm alert. Acesta este consecinţa acţiunilor nesustenabile. Proiectul Şcoli Verzi îşi propune sǎ dezvolte contextul creǎrii mai multor spaţii verzi urbane, sǎ dezvolte proiecte care duc la restaurarea zonelor împǎdurite din preajma oraselor, a solului şi a zonelor umede

6. Transport sustenabil

Strategia de transport propusǎ va schimba modul în care copiii vor circula pe traseul acasǎ-şcoalǎ

Transport verde, inteligent şi sustenabil, altfel zis o transformare radicalǎ care va reduce substanţial emisiile nocive. Sunt propuse autobuze dedicate activitǎţilor şcolare care sunt propulsate integral electric, nepoluante.

7. Monitorizare, educaţie, sǎnǎtate şi siguranţa

Din pǎcate, România are valori uriaşe pe harta europeanǎ a expunerii la radon, gazul radioactiv care se poate acumula în încǎperi. Radonul este al doilea mare factor al cancerului la plǎmâni, iar expunerea la acest gaz este extrem de nocivǎ pentru copii, de aceea proiectul Şcoli Verzi îşi propune sǎ reducǎ la minim expunerea la acest gaz prin mǎsuri specifice.

Educaţia, sǎnǎtatea şi gradul de siguranţǎ din şcoli reprezintǎ criterii pe care şcolile incluse în acest program vor trebui sǎ le îndeplineascǎ cu rigurozitate. Teme precum implicarea copiilor în activitǎţi şcolare şi extraşcolare privind protejarea mediului înconjurǎtor, eliminarea plasticului de unicǎ folosintǎ, înlocuirea surselor vechi de energie cu cele noi, regenerabile.

Green Schools

www.rogbc.ro

Leave a Comment

Your email address will not be published.

SUNĂ ACUM!