fbpx

Analiza Pietei Imobiliare 2020

Dupǎ o creştere economicǎ importantǎ, de 7% în 2017, economia româneascǎ a evoluat în perioada 2018- 2019 spre o creştere sustenabilǎ pe termen lung estimatǎ de analişti în jurul valorii de 3%. Creşterea economicǎ a rǎmas robustǎ, de peste 4% în 2018 şi aproximativ 4% în 2019, dar în scǎdere faţǎ de anii precedenIi. Aceastǎ tendinţǎ este de aşteptat sǎ continue şi pe termen lung, în timp ce pe termen scurt nivelul de incertitudine extrem de ridicat de pe pieţele internaţionale face imposibilǎ estimarea realistǎ a unor tendinţe.

Un factor important de influenţǎ a contextului economic naţional în anul 2019 a fost reprezentat de politicile economice publice. Cea mai mare parte a anului 2019 a stat sub semnul unei politici financiare publice expansioniste, în condiţiile unui deficit bugetar programat foarte aproape de limita maximǎ de 3% şi a execuţiei bugetare relaxate din primele 9 luni ale anului.

Luna octombrie a fost marcatǎ de o schimbare politicǎ neaşteptatǎ prin care guvernarea cu o orientare politicǎ de stânga a fost înlocuitǎ cu una de dreapta, cu opţiuni de decizie economicǎ semnificativ diferite. Aceastǎ schimbare a fost însoţitǎ de o revizuire a principalilor indicatori macroeconomici în sensul îndepǎrtǎrii lor de la echilibru, ceea ce s-a reflectat şi în percepIia agenţilor economici interni şi internaţionali despre mediul economic românesc.

Astfel, anul 2019 s-a încheiat cu un deficit bugetar peste nivelul proiectat, cu o ratǎ a inflaţiei peste aşteptǎri, de 3,8% conform estimǎrii Bǎncii NaIionale a României şi cu o devalorizare a monedei naţionale faIǎ de principalele valute care a continuat şi în primele luni ale anului 2020, cursul de schimb la 31 decembrie 2019 fiind de 4,7793 lei/euro.

Contextul macroeconomic descris mai sus s-a dovedit cu deosebire favorabil pieţei imobiliare în anul 2019, toate segmentele acesteia înregistrând o activitate intensǎ de tranzacţionare, dar şi de investiţii. Anul 2019 a înregistrat totodatǎ intrarea sau consolidarea poziţiei pe piaţa imobiliarǎ româneascǎ a unor investitori interni şi internaIionaţi de talie mare. Dintre tranzacţiile de referintǎ ale anului 2019 amintim achiziţia de cǎtre AFI Properties de la NEPI Rockastle a unui portofoliu de clǎdiri de birouri de referinţǎ în peisajul capitalei pentru o valoare de aproximativ 290 mil. Euro, dupǎ ce acelaşi fond de investiţii a vândut participaţia sa în cea mai reprezentativǎ clǎdire de birouri din Cluj-Napoca – The Office – într-o tranzacţie cu valoare totalǎ de aproximativ 120 mil Euro care a fǎcut din cumpǎrǎtori– fraIii Pavǎl – cei mai importanti investitori autohtoni pe piata de spaţii de birouri.

Descarca acum tot Studiul de Piata 2020

#PiataImobiliara

#NAIRomania

#StudiiDePiataImobiliare

Leave a Comment

Your email address will not be published.

SUNĂ ACUM!